Četras baznīcas ēkas

Pirmā baznīcas ēka celta no koka laikā ap 1560. līdz 1570. gadu . 1638. gadā tika uzcelta jauna koka baznīca, kuru rotāja logi no krāsaina stikla. Baznīcas koka tornī atradās pulkstenis un tās korē bija redzams hercoga Frīdreiha un hercogienes cilts zīme un gada skaitlis „1638”. Trešā baznīcas ēka celta no baļķiem laika posmā no 1730. līdz 1735. gadam. Ceturtā Baldones baznīcas ēka ir mūra ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Tā ir celta no 1823. līdz 1824. gadam. Baznīca veidota kā ampīra vientelpas garenbūve ar lieliem pusaploces segtiem trīsdaļīgiem logiem un vairākpakāpju torni.

Baldones baznīcas 100 gadu jubileja

Baldones baznīcas 100 gadu jubileja

Baznīca padomju gados

Baznīca kalpoja garīgiem mērķiem līdz 1965. gadam, kad tika likvidēta Baldones draudze. Pēc tam 70.tajos gados baznīcā tika ierīkots plastmasas cehs “Ausma”. Baznīcas interjers un priekšmeti tika izvazāti, ēkas iekštelpas un fasāde - stipri cietušas.

Draudzes un baznīcas atjaunošana

Draudze tika atjaunota tautas Atmodas laikā 1989. gadā, un tad arī tika uzsākti pirmie baznīcas atjaunošanas darbi. 1989. gadā tika nomainītas baznīcas torņa jumta konstrukcijas. Tā kā torņa gaili atjaunot vairs nebija iespējams, tikai izgatavots jauns gailis. Savukārt torņa bumbu izdevās atjaunot. 2000. gadā tika nomainīts baznīcas jumta segums. Baznīcas logi tika remontēti 2002. gada rudenī.

2004. gadā Baldones draudze svinēja sava dievnama 180 gadu jubileju. Tai pašā gadā “Par ieguldījumu Baldones luterāņu baznīcas atjaunošanā” draudze saņēma veicināšanas balvu konkursā “Kultūras mantojuma Gada balva 2003”, ko organizēja Latvijas Republikas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, nominācijā “Labākais kultūras pieminekļa saimnieks”.

2024. gadā Baldones baznīcai - 200

2024. gadā dievnamam apritēs 200 gadu. Pašlaik notiek dievnama rekonstrukcijas projektēšana, kam sekos dievnama rekonstrukcijas darbi. Lai Dievs dod, ka Baldones baznīcas 200.jubileju baldonieši var svinēt skaistā, atjaunotā dievnamā!